In onze AGENDA treft u onze komende activiteiten aan. 
HIeronder kunt u meer lezen over onze activiteiten en projecten. 
 

Dar al Yasmin biedt activiteiten gericht op de ontmoeting met Arabische cultuur, de verbinding tussen Arabische en Europese cultuur, de positie van mensen met een Arabische achtergrond en op benefietactiviteiten in de Arabische wereld en met name in Syrië. Niet al onze bezigheden resulteren in bijeenkomsten die u in onze agenda kunt terugvinden. Met onze projecten gericht op duurzaamheid en ondernemerschap willen we andere resultaten bereiken. 

Cultuur

Dar al Yasmin organiseert regelmatig kleinschalige culturele evenementen, zoals literatuursalons, filmavonden en mini-bazaars. Een succes was ook de presentatie van verhalen- en dichtbundel met werken van vluchtelingen.

Daarnaast organiseren we graag feestelijke avonden naar aanleiding van verschillende culturele feesten (bijv. Iraans, Surinaams, Arabisch, Nederlands), waarbij ook de ontmoeting tussen verschillende culturen centraal staat.

Onderwijs

Dar al Yasmin heeft een kleine Nederlands-Arabische taalschool opgericht met Arabische lessen (voor volwassenen en kinderen) en een Arabisch taalcafé. Op dit moment verzorgen we Nederlandse lessen, Arabische lessen en Nederlands-Arabische taaluitwisseling.

Voor onze lessen Arabisch (halfgevorderden) en Nederlands (voor wie geslaagd is voor de inburgeringsexamens) kunt u zich via de contactpagina aanmelden.

Sociaal

Vanuit ons huiskamercafé of daarbuiten organiseren we wekelijks sociale activiteiten. Actueel zijn op dit moment: 

  • Moedercafé: op dinsdagen - iedere 14 dagen voor moeders die graag het gezelschap van andere moeders opzoeken
  • Soepcafé: iedere woensdag ben je welkom bij ons gratis soepcafé
  • Happy Ouder: iedere vrijdag organiseren we samen met Sterker Sociaal Werk een koffiemoment voor ouderen

Vanwege corona zijn deze activiteiten tijdelijk afgelast en komen we op woensdagen de soep aan huis brengen.

Duurzaamheid

Om verschillende redenen is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema. Wij verbinden dit thema met nieuwkomers en benadrukken daarmee een interculturele invalshoek. 

Een nieuw leven opbouwen in een nieuw land lukt vooral goed wanneer je er geworteld raakt. Misschien niet zo als iemand die hier is opgegroeid, maar toch in enige mate. Het helpt dan wanneer je met de voeten in de klei staat, wanneer je weet op welke grond je staat en zoals wortels daarin houvast vindt. Het gaat ons vrij letterlijk om de grond waarop we staan, het leven dat daaruit ontspruit, onze planten- en dierenwereld, ons klimaat, de seizoenen etc. Die kun je pas werkelijk beleven als je ze ook kunt benoemen, wanneer de taallessen niet alleen zijn gericht op een functioneel vocabulair, maar ook op de woorden voor wat in onze leefwereld aanwezig is. Namen van de vogels en de bloemen om ons heen.

Aandacht voor onze leefwereld draagt er aan bij om er ook met liefde mee om te gaan, aandacht te besteden aan duurzaamheid. Duurzaamheid vormt daarom een essentieel onderdeel van dit programma dat we zijn gestart: het project Groen.

Ten slotte is het goed om te vermelden dat we in ons huiskamercafé Oase vegetarische en zoveel mogelijk biologische gerechten aanbieden. 

Ondernemerschap

Nieuwkomers die daarvoor animo hebben, ondersteunen we met het oprichten van een eigen onderneming. We doen dat vooralsnog laagdrempelig door deze ondernemers in spe een spotlicht te bieden 'In de etalage' tijdens onze wekelijkse flexwerkdag (op donderdagen). 

We faciliteren voor deze startende ondernemers dat ze elkaar ondersteunen. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met adviseurs,  financiering en overige voorzieningen kunnen regelen. 

 

Stadswandelingen

Dar al Yasmin verzorgt stadsrondleidingen voor (onder andere) nieuwkomers onder de noemer 'Nijmegen, a love story'. De rode draad van deze  rondleidingen is dat Nijmegen in de loop der eeuwen altijd al een stad van nieuwkomers is geweest, die de stad mede vorm hebben gegeven (denk aan Romeinen, kooplieden, kloosterlingen, studenten en gastarbeiders). Er wordt dus een specifiek perspectief op de stad gegeven en er worden specifieke plekken bezocht die het gemakkelijker maken om in Nijmegen 'in te stappen'. Het is een activiteit die integratie in de Nijmeegse samenleving wil bevorderen, waarbij het niet uitmaakt of die nieuwkomers Brabantse studenten, Indiase expats of Syrische vluchtelingen zijn.