Doe mee

Ben je geïnteresseerd in verschillende culturen? Zoek je verbinding? Heb je een idee of wil je graag iets organiseren? We willen je graag ontmoeten!

We organiseren graag activiteiten die worden aangedragen door nieuwkomers en andere betrokkenen. Op initiatief van anderen hebben we in de afgelopen jaren onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: Yalda (een Iraans midwinterfeest), de presentatie van poëziebundel 'Geen plaats voor steen', een aantal filmavonden en verschillende workshops  rondom de thema's 'Creative writing' en 'Mental strength', taalcafés en taallessen en veel activiteiten voor bewoners van asielzoekerscentra.

Vrijwilliger worden

Zoek je een plek om vrijwilligerswerk te doen? Kom dan eens een kijkje nemen! Je kunt gewoon een tijdje meedoen en daarna beslissen of je echt vrijwilliger wilt worden.

We zijn met name op zoek naar vrijwilligers die:

 • een culturele activiteit willen organiseren
 • een sociaal project van de grond willen trekken
 • goed zijn in communicatie en promotie
 • gastvrij en vriendelijk zijn voor ons huiskamercafé
 • les willen geven in waar ze goed in zijn en zo hun kennis en vaardigheden willen overdragen aan anderen (waaronder nieuwkomers)
 • willen netwerken en Dar al Yasmin op de kaart willen zetten
 • in fondsenwerving een uitdaging zien
 • goed kunnen schrijven, fotograferen of filmen en die andere culturen dichterbij willen brengen
 • individuele mensen willen helpen of ondersteunen
 • eigen ideeën en dromen binnen onze organisatie willen realiseren

Ben je gemiddeld minimaal zo'n 4 uur per week beschikbaar? Neem dan contact met ons op!

Doneren

Sta je sympathiek tegenover de doelen die wij nastreven en de activiteiten die we organiseren? Dan kun je ons ook financieel steunen!

Met jouw bijdrage zijn wij in staat om meer goede dingen te doen, zoals het organiseren van culturele activiteiten, het ondersteunen van nieuwkomers die hun plek in onze samenleving zoeken en activiteiten op het gebied van duurzaamheid, vrede en goed bestuur. 

Omdat Dar al Yasmin als goed doel een ANBI-status heeft, is een bijdrage aftrekbaar van de belastingen. Wanneer je bereid bent om ons minimaal vijf jaar te ondersteunen, kun je je donatie voor de belastingen zelfs helemaal van je inkomen aftrekken. Neem even contact met ons op wanneer je zoiets overweegt.

Een donatie kun je overmaken op bankrekeningnummer  NL08 TRIO 0338 4886 69 ten name van Stichting Dar al Yasmin. Wij zijn je er dankbaar voor en blijven dan in staat om waardevolle projecten uit te voeren. 

Over ons

De stichting Dar al Yasmin is gericht op ontmoeting en verbinding. 

Stichting

Dar al Yasmin wil onze samenleving op lokaal en mondiaal niveau verrijken door het bevorderen van kruisbestuivingen tussen de Arabische en Europese cultuur. Onze doelstellingen en activiteiten zijn als volgt geformuleerd in onze statuten:

 • bevorderen dat in de Nederlandse samenleving de kennis van en het gevoel voor de Arabische cultuur en gedachtegoed toeneemt

 • bevorderen dat mensen met een Arabische herkomst hun wortels als kracht kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse en Europese samenleving; daarbij heeft de stichting oog voor de bijzondere problemen waar zij mee te maken hebben, als (nakomelingen van) immigranten en regelmatig ook als vluchteling

 • bevorderen dat in het bijzonder in Nijmegen een betere verbinding tot stand komt tussen Arabische en de westerse cultuur, waaraan mensen met Arabische wortels een bijzondere bijdrage kunnen leveren

 • samenlevingen in de Arabische wereld ondersteunen met hulpacties en door deelname aan hulpacties van anderen

 • eraan bijdragen dat de mogelijkheden voor individuele ontplooiing van mensen in de Arabische wereld worden vergroot, met name door het bevorderen van goed overheidsbestuur ('good governance')

In aansluiting op onze aandacht voor de Arabische cultuur kunnen ook andere culturen van het Midden-Oosten aandacht vragen. Daarvoor gelden de bovenstaande doelstellingen evenzeer.

Dar al Yasmin wil deze doelstellingen bereiken met onder andere de volgende activiteiten:

 • het overdragen van kennis door het inrichten en bijhouden van een website, het schrijven van artikelen, het verspreiden van een digitale nieuwsbrief, het organiseren van lezingen, het opzetten van een tijdschrift en deelname aan forumdiscussies;

 • het organiseren van evenementen, benefietbijeenkomsten, tentoonstellingen en (andere) culturele activiteiten;

 • het ondersteunen van mensen met Arabische wortels door hun bijdrage aan de Nijmeegse, Nederlandse en Europese samenleving in beeld te brengen en hen daarmee in positie te brengen;

 • het leveren van een bijdrage aan educatieve programma's die verband houden met de doelstellingen van de stichting, evenals het adviseren in opvoedingsvraagstukken;

 • filantropische activiteiten gericht op het verwerven van geld en andere benodigdheden ten behoeve van ondersteuningsprojecten in de Arabische wereld;

 • het onderhouden van contacten en het vormen van een (inter)nationaal netwerk met organisaties die gericht zijn op vergelijkbare doelen.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Dar al Yasmin bestaat uit:

- Basima Dawalibi, voorzitter

- Corné van Iersel, secretaris en penningmeester

- Amr Al Bokaie, communicatie en cultuur

Bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen dus geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Erkend leerbedrijf

Dar al Yasmin wil talenten tot hun recht laten komen. We zijn er daarom gelukkig mee een Erkend Leerbedrijf te zijn voor bepaalde opleidingen van het MBO. We begeleiden ook stagiaires die hun opleiding aan het HBO volgen. 

Ook bieden we graag kansen aan mensen die ze mogelijk op andere plekken niet krijgen. Mensen die niet direct aan de slag komen in een reguliere baan kunnen bij ons als vrijwilliger begeleid worden en ervaring op doen. 

 

Taalschool

De stichting Dar al Yasmin verzorgt taallessen Nederlands voor nieuwkomers die het inburgeringsdiploma al behaald hebben en is aangesloten bij de koepelorganisatie 'Het begint met taal'. 

Anbi

De stichting Dar al Yasmin heeft op 8 november 2016 een Anbi-status verkregen (KvK-nummer 67242820; RSIN-nummer 856892452). Dat betekent dat we een erkend goed doel zijn en dat donaties geheel of gedeeltelijk op uw inkomstenbelastingen in mindering kunnen worden gebracht.

Ons beleidsplan kunt u hier lezen en een jaarplan 2023 (incl. begroting) treft u hier aan.

Financiën

Dar al Yasmin richt zich op verdiepende integratie door middel van onderwijs, cultuur en ontmoeting. In het afgelopen jaar heeft de stichting een start gemaakt met een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap. In de komende jaren gaan we deze projectmatige aanpak verder uitbouwen. 

Een vrijwillige donatie stellen wij op prijs!

Onze jaarrekeningen treft u hieronder aan:

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Geschiedenis

In 2015 werd in Nijmegen tentenkamp Heumensoord gebouwd. Hier werden circa 3.000 vluchtelingen gehuisvest, met name uit Syrië en Eritrea. Het was een jaar waarin veel vluchtelingen hun land ontvluchten en Europa wisten te bereiken. Het jaar ook, waarin de Duitse Bundeskanzler Angela Merkel haar bekende woorden 'Wir schaffen das' uitsprak. 

In Nijmegen leidde de komst van vluchtelingen tot bijzonder inspirerende initiatieven van vele vrijwilligers. En ook de vluchtelingen zelf lieten zich niet onbetuigd met activiteiten waarin zij vorm gaven aan hun nieuwe toekomst. 

Als initiatief van vluchtelingen en vrijwilligers werd de stichting Dar al Yasmin opgericht. Deze organisatie vond in de eerste jaren onderdak bij 'Gezellig', een ontmoetingsplek voor nieuwkomers en wie zich daarmee verbonden voelt (onderdeel van Bindkracht10). Hier hebben wij in de eerste jaren taallessen en taalcafé's verzorgd en enkele andere activiteiten georganiseerd:

 • 'Let us start' waarin vrouwen elkaar opzoeken met het oog op een nieuwe start en
 • 'Nijmegen, a love story' om de stad beter te leren kennen
 • Arabische literatuuravonden

In deze tijd hebben we ook enkele jaren een basisschool in Syrië ondersteund. Deze school, Basmat Noor ('stralende glimlach'), in de buurt van Homs was toegankelijk voor alle kinderen en leerde hen met name  creatieve vermogens te ontwikkelen. Na een verplichte evacuatie naar Idlib was het niet meer mogelijk om deze school te ondersteunen. 

Na enkele jaren hartelijke samenwerking met 'Gezellig' hebben we in de Wijkfabriek Wolfskuil een plek gevonden waarin we onze activiteiten verder konden uitbreiden. We zijn ons toen meer op culturele activiteiten gaan toeleggen.

Inmiddels hebben we onze thuisbasis op meerdere plekken (naast Gezellig en de Wijkfabriek ook in de Klinker en AZC Stieltjesstraat) en organiseren we vooral activiteiten op projectbasis.

Contact

Wij werken vanuit verschillende locaties in Nijmegen:

 • Wijkfabriek Wolfskuil, Koninginnelaan 1, 6542 ZH Nijmegen (geopend op weekdagen tussen 10 en 16 uur)
 • Gezellig, ontmoetingsruimte voor oude en nieuwe Nijmegenaren, Ganzenheuvel 56, 6511 WD Nijmegen (geopend op weekdagen tussen 12 en 17 uur)
 • Klinker/Oude Broek, woonwerkpand en thuisbasis van verschillende maatschappelijke organisaties, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK  Nijmegen
 • Asielzoekerscentrum Stieltjesstraat Nijmegen (doelgroepactiviteiten)
 • Verschillende wijkcentra

Onze activiteiten vinden vaak op één van deze plekken plaats.

Heb je een vraag, een opmerking of een idee? Neem dan contact met ons op!

Contactformulier

Naam *
E-mailadres *
Telefoonnummer
Vraag of opmerking *
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden *