Woon je in Heseveld of Hees? Wil je je graag inzetten voor een groenere, gezelligere en (bio)diversere wijk? Wil je graag (meer) buurtgenoten leren kennen?
 
Kom dan naar onze buurtbijeenkomst! Door bewoners, voor bewoners. Het is een eerste bijeenkomst, dus we kunnen kennismaken met elkaar, bespreken welke initiatieven er nu al zijn en bedenken met welke ideeën en activiteiten we de wijk verder kunnen vergroenen.

Andere groene activiteiten

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig duurzaamheid op de agenda staan. Eigenlijk is het een onderwerp dat aanwezig is in alles wat we doen. Zo was ons huiskamercafé een plek waar je alleen vegetarisch en zoveel mogelijk biologisch kunt eten. In onze ondernemersactiviteiten ondersteunen we alleen initiatieven die gericht zijn op duurzaamheid.

In het afgelopen jaar hebben we enkele stagiaires begeleid met opdrachten op het gebied van duurzaamheid. We hebben groene ideeën geïnventariseerd waar we graag met bewoners mee aan de slag willen (ons project voor een mooie Wolfskuil). We hebben ook een kledingruil georganiseerd en sinds kort organiseren we kinderactiviteiten gericht op natuur en duurzaamheid.

Onze projecten hebben ook altijd een sociale kant. Het gaat om participatie en samenwerking, ook tussen mensen met verschillende culturele wortels. Een nieuw leven opbouwen in een nieuw land lukt vooral goed wanneer je er geworteld raakt. Misschien niet zo als iemand die hier is opgegroeid, maar toch in enige mate. Het helpt dan wanneer je met de voeten in de klei staat, wanneer je weet op welke grond je staat en zoals wortels daarin houvast vindt. Het gaat ons vrij letterlijk om de grond waarop we staan, het leven dat daaruit ontspruit, onze planten- en dierenwereld, ons klimaat, de seizoenen etc. Die kun je pas werkelijk beleven als je ze ook kunt benoemen, wanneer de taallessen niet alleen zijn gericht op een functioneel vocabulair, maar ook op de woorden voor wat in onze leefwereld aanwezig is. Namen van de vogels en de bloemen om ons heen.

Aandacht voor onze leefwereld draagt er aan bij om er ook met liefde mee om te gaan, aandacht te besteden aan duurzaamheid. Duurzaamheid vormt daarom een essentieel onderdeel van dit programma dat we zijn gestart: het project Groen.