Hieronder kun je meer lezen over de concrete activiteiten die Dar al Yasmin op het gebied van duurzaamheid onderneemt. Hier kun je lezen waarom wij duurzaamheid zo belangrijk vinden.

Onze speciale website over vergroening in Nijmegen-west is in opbouw, maar alvast hier in te zien (www.wolfstuin.nl).
 

Een groen en gezellig Heseveld

Woon je in Heseveld of Hees? Wil je je graag inzetten voor een groenere, gezelligere en (bio)diversere wijk? Wil je graag (meer) buurtgenoten leren kennen?
 
Kom dan naar onze buurtbijeenkomst! Door bewoners, voor bewoners. Het is een eerste bijeenkomst, dus we kunnen kennismaken met elkaar, bespreken welke initiatieven er nu al zijn en bedenken met welke ideeën en activiteiten we de wijk verder kunnen vergroenen.

Een mooie groene Wolfskuil

De Wolfskuil

Overal in de Wolfskuil zie je ze:

  • geveltuintjes met stokrozen en hortensia's
  • gemeenteplantsoenen omrand door wilgentenen, ingericht door buurtbewoners
  • boom langs de weg waar kleurige bloemen onder groeien

Steeds meer mensen halen tegels uit hun tuin om een vlinderstruik te planten. Insectenhotels zijn in opkomst en hier en daar hangen vogel- en vleermuizenkastjes.

De Wolfskuil is al mooi en wordt steeds mooier en kleurrijker.

Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren! Verschillende organisaties hebben daarvoor de koppen bij elkaar gestoken. Want een groene Wolfskuil is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor het welbevinden van mensen. 

Doe jij met ons mee?


Bel of mail ons dan:
tel. 06 - 164 70 300
e-mail: oase@wijkfabriek.nl


Gezellig

Samen voor de wijk zorgen, biedt ook gezelligheid. Het is een sociale activiteit. Bij tuinieren hoort samen koffie drinken. Het is leuk om stekjes uit te wisselen en om elkaar tuinadviezen te geven.

Met kinderen gaan we op een natuurspeurtocht door de wijk en bouwen we insectenhotels. Later in het jaar kunnen we kerststukjes maken of vetbollen voor vogels.

Zorg voor de natuur

We willen allemaal de aarde mooier achterlaten voor onze kinderen en voor de generaties die na ons komen. Wij willen daaraan in elk geval bijdragen voor ons kleine stukje op de aarde: de Wolfskuil. 

In het najaar gaan we een serie bijeenkomsten organiseren om elkaar daarin te ontmoeten: praktische bijeenkomsten met adviezen en meer beschouwende bijeenkomsten waarin we de zorg voor de aarde vanuit verschillende culturen een plek geven, om elkaar ook op dit gebied beter te leren kennen. De Wolfskuil is immers een hele diverse wijk en we willen allemaal ons steentje bijdragen aan een mooiere leefomgeving.

 

Andere groene activiteiten

In de afgelopen jaren hebben we regelmatig duurzaamheid op de agenda staan. Eigenlijk is het een onderwerp dat aanwezig is in alles wat we doen. Zo was ons huiskamercafé een plek waar je alleen vegetarisch en zoveel mogelijk biologisch kunt eten. In onze ondernemersactiviteiten ondersteunen we alleen initiatieven die gericht zijn op duurzaamheid.

In het afgelopen jaar hebben we enkele stagiaires begeleid met opdrachten op het gebied van duurzaamheid. We hebben groene ideeën geïnventariseerd waar we graag met bewoners mee aan de slag willen (ons project voor een mooie Wolfskuil). We hebben ook een kledingruil georganiseerd en sinds kort organiseren we kinderactiviteiten gericht op natuur en duurzaamheid.

Onze projecten hebben ook altijd een sociale kant. Het gaat om participatie en samenwerking, ook tussen mensen met verschillende culturele wortels. Een nieuw leven opbouwen in een nieuw land lukt vooral goed wanneer je er geworteld raakt. Misschien niet zo als iemand die hier is opgegroeid, maar toch in enige mate. Het helpt dan wanneer je met de voeten in de klei staat, wanneer je weet op welke grond je staat en zoals wortels daarin houvast vindt. Het gaat ons vrij letterlijk om de grond waarop we staan, het leven dat daaruit ontspruit, onze planten- en dierenwereld, ons klimaat, de seizoenen etc. Die kun je pas werkelijk beleven als je ze ook kunt benoemen, wanneer de taallessen niet alleen zijn gericht op een functioneel vocabulair, maar ook op de woorden voor wat in onze leefwereld aanwezig is. Namen van de vogels en de bloemen om ons heen.

Aandacht voor onze leefwereld draagt er aan bij om er ook met liefde mee om te gaan, aandacht te besteden aan duurzaamheid. Duurzaamheid vormt daarom een essentieel onderdeel van dit programma dat we zijn gestart: het project Groen.