Sinds het najaar van 2023 werken we samen met verschillende Europese organisaties. Voor ons is dat een avontuurlijke en leerzame vorm van samenwerking. Deze organisaties zijn vaak bezig met dezelfde soort activiteiten als wij, maar in een andere context.

Onze samenwerking begon met uitwisselingen en samenwerkingen met verschillende organisaties die zich bezighouden met cultureel werk en jongerenwerk. We hebben nu zo'n acht samenwerkingspartners in verschillende Europese landen, zoals Spanje, Italië, Letland, Polen en Roemenië.

Met organisaties uit Roemenië zijn we ook daadwerkelijk een tweetal projecten gestart, zoals Even Mind. De organisator van dit project is de Roemeense organisatie Motãnica si prietenii; wij zijn partnerorganisatie. Doel van dit project is te werken aan het welbevinden (well-being) van de deelnemers, jongerenwerkers, trainers, social workers - zodat zij op een goede manier kunnen functioneren in hun werk met anderen.

Ook voor andere thema's zijn we samenwerkingsprojecten met andere Europese organisaties begonnen. Met name op het gebied van volwasseneneducatie en ondernemerschap. Voor een project dat in het najaar van start gaat - New Talents Incubator - zijn wij hoofdorganisator en we kijken ernaar uit om daarin samen te werken met - opnieuw - een Roemeense en een Nederlandse organisatie.


terug naar overzicht

Recente items