Afgelopen week waren we deelnemer en gastorganisatie voor een netwerkbijeenkomst van de gemeente met verschillende maatschappelijke organisaties met het doel om iets te kunnen betekenen voor een betere gezondheid van kinderen en jongeren in wijken. Daarbij spelen armoede, verschillende culturele herkomsten en bestaansonzekerheid een rol. Hoe kunnen we in dat veld van positieve invloed zijn. Onze invalshoek is - naast het zijn van gastorganisatie - vooral om de interculturele aspecten naar voren te brengen. Daarover hebben we een korte inleiding verzorgd.

In de komende tijd blijft dit onderwerp in onze aandacht staan. Het past binnen onze focus op bewonersparticipatie en in de wijk naar elkaar omzien. Het past ook in ons streven om over maatschappelijke thema's vooral de stem van nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond te laten horen.


terug naar overzicht

Recente items