Vandaag hebben we met een groepje het AZC van Heumensoord bezocht. Je mag niet zomaar het kamp binnengaan, dus we hadden vooraf afgesproken met een aantal bewoners. Samen hebben we de expositie 'Veraf - nabij' bezocht in het Kunstmagazijn in Brakkenstein. Het was puur toeval dat er op dat moment deze expositie over Afghanistan was en dat op deze dag een aantal lezingen werd gehouden. Storay Ahmadi, vredesambassadeur in Nijmegen en eerder vluchteling uit Afghanistan, had ons voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

De lezingen - gedeeltelijk in het Engels, gedeeltelijk in het Dari - en de beelden gaven diepgang aan onze ontmoeting met deze Afghaanse nieuwkomers. Onze intentie was om te ontmoeten en te vragen wat we kunnen doen. Het was mooi om persoonlijk contact te maken met een fotografe en met een schrijver en denker over de wereldproblematiek. Twee mooie mensen uit een groep sympathieke Afghaanse vluchtelingen, die opeens zo nabij zijn.


terug naar overzicht

Recente items