Iedereen doet mee!

Dar al Yasmin vindt onderwijs en ontwikkeling erg belangrijk. We zijn gericht op het brengen van verdieping in de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door het bieden van cursussen Nederlands, kennismaking met de Nijmeegse samenleving en door verkenning van het ondernemerschap voor nieuwkomers. 

We versterken verbindingen tussen culturen door mensen kennis te laten maken met verschillende aspecten van de Arabische cultuur en ook wel met andere culturen.

Al een aantal jaren begeleiden we stagiairs, met name van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Avans Hogeschool en Yuverta (de nieuwe naam van Helicon). We verzorgen educatieve activiteiten voor kinderen van de basisschool en we verzorgen incidenteel workshops voor middelbare scholen.

Ons taalonderwijs hebben we in een taalschool ondergebracht.

Taalschool

Onderdeel van Dar al Yasmin is onze taalschool voor Nederlandse en Arabische taallessen en voor taalcafés.

Naast onze taallessen op locatie (in Nijmegen) bieden we ook online taallessen Arabisch aan.

Voor volwassenen en kinderen bieden we verschillende cursussen aan (zie hieronder een overzicht).
Onze cursussen Nederlands zijn bedoeld voor wie is geslaagd voor de inburgeringsexamens en op zoek is naar verdieping.
Onze cursussen Arabisch geven we op verschillende taalniveaus en zijn bedoeld voor mensen die het Arabisch niet als moedertaal hebben, maar zich wel willen verdiepen in taal en cultuur.

Ons taalcafé is ook in Nijmegen en daarnaast starten we binnenkort met een online taalcafé.

Onze taalschool is onderscheidend omdat:

  • we hebben veel aandacht voor persoonlijke begeleiding, ook buiten de lessen om
  • we richten ons op het gebruik van modern standaard Arabisch in het dagelijks leven (conversatie)
  • we besteden veel aandacht aan cultuur en aan de (culturele) connotatie die woorden in het Arabisch hebben
  • in onze lessen Nederlands richten we ons op Nederlandse culturele waarden en op het onder woorden brengen van de leefomgeving.

In onze online lessen gebruiken we  verschillende instrumenten die een goede interactieve les gemakkelijk maken. Naast de lessen krijg je individuele begeleiding bij het maken van huiswerk en om één op één vragen te beantwoorden.

Onze cursussen worden gegeven door gecertificeerde docenten (Arabisch) en worden afgesloten door een toets.

Meer informatie over deze cursussen kunt u verkrijgen via contact@dar-al-yasmin.nl of tel. +316 1761 5575.

Taalcursussen

We bieden de volgende cursussen aan (klik op de cursus voor een link):

- Nederlands voor volwassenen
- Nederlands voor kinderen
- Arabisch voor volwassenen (beginners)
- Arabisch voor volwassenen (halfgevorderden)
- Arabisch voor kinderen
- Online cursus Arabisch voor kinderen
- Online cursus Arabisch voor volwassenen

Overigens geven we ook les op AZC's, met name aan asielzoekers die nog geen statushouder zijn en daardoor nog niet kunnen deelnemen aan het inburgeringsprogramma.

Taalcafé (Nederlands-Arabisch)

Wil je extra oefenen met Nederlands of met Arabisch? Dan ben je welkom bij ons taalcafé!
We organiseren dat wekelijks op woensdagen van 19.30 tot 21.00 uur in Gezellig: Ganzenheuvel 56, 6511 WD Nijmegen.

Het taalcafé is bedoeld voor iedereen die wil oefenen met de Nederlandse én met de Arabische taal. We willen graag onze taalkennis uitwisselen, maar je hoeft niet één van deze talen te spreken.

Onze taalcafés zijn inspirerende avonden met cultuur, muziek (liedteksten), spelletjes, kwissen, film en hapjes. Oefenen met spreken staat voorop.