Een inclusieve samenleving

Dar al Yasmin vindt onderwijs en ontwikkeling erg belangrijk. We zijn gericht op het brengen van verdieping in de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door het bieden van cursussen Nederlands, kennismaking met de Nijmeegse samenleving en door verkenning van het ondernemerschap voor nieuwkomers. 

We versterken verbindingen tussen culturen door mensen kennis te laten maken met verschillende aspecten van de Arabische cultuur en ook wel met andere culturen.

Al een aantal jaren begeleiden we stagiairs, met name van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Avans Hogeschool en Yuverta (de nieuwe naam van Helicon). We verzorgen educatieve activiteiten voor kinderen van de basisschool en we verzorgen incidenteel workshops voor middelbare scholen.

Ons taalonderwijs hebben we in een taalschool ondergebracht.

Taalschool

Onderdeel van Dar al Yasmin is onze taalschool voor Nederlandse en Arabische taallessen en voor taalcafés.

Naast onze taallessen op locatie (in Nijmegen) bieden we ook online taallessen Arabisch aan.

Voor volwassenen en kinderen bieden we verschillende cursussen aan (zie hieronder een overzicht).
Onze cursussen Nederlands zijn bedoeld voor wie is geslaagd voor de inburgeringsexamens en op zoek is naar verdieping.
Onze cursussen Arabisch geven we op verschillende taalniveaus en zijn bedoeld voor mensen die het Arabisch niet als moedertaal hebben, maar zich wel willen verdiepen in taal en cultuur.

Ons taalcafé is ook in Nijmegen en daarnaast starten we binnenkort met een online taalcafé.

Onze taalschool is onderscheidend omdat:

 • we hebben veel aandacht voor persoonlijke begeleiding, ook buiten de lessen om
 • we richten ons op het gebruik van modern standaard Arabisch in het dagelijks leven (conversatie)
 • we besteden veel aandacht aan cultuur en aan de (culturele) connotatie die woorden in het Arabisch hebben
 • in onze lessen Nederlands richten we ons op Nederlandse culturele waarden en op het onder woorden brengen van de leefomgeving.

In onze online lessen gebruiken we  verschillende instrumenten die een goede interactieve les gemakkelijk maken. Naast de lessen krijg je individuele begeleiding bij het maken van huiswerk en om één op één vragen te beantwoorden.

Onze cursussen worden gegeven door gecertificeerde docenten (Arabisch) en worden afgesloten door een toets.

Meer informatie over deze cursussen kunt u verkrijgen via contact@dar-al-yasmin.nl of tel. +316 1761 5575.

Arabisch voor volwassenen

In Nijmegen bieden wij cursussen Arabisch voor volwassenen.
De lessen vinden plaats op dinsdagen van 17.30 uur tot 18.30 uur (beginners) en van 19.00 tot 20.00 uur (halfgevorderden).

In de lessen leggen we nadruk op conversatie, waarbij  u het Arabisch ook in de praktijk leert te gebruiken. Om die reden geven we les in het modern standaard Arabisch (MSA), waarmee u in de hele Arabische wereld kunt communiceren.

We maken gebruik van verschillende digitale hulpmiddelen, waardoor u veel kunt oefenen. U krijgt oefeningen als huiswerk en individuele begeleiding.

Kosten: € 15,00 per les.
De eerste les is een gratis proefles.

Arabisch voor kinderen

Onze cursussen voor kinderen vinden plaats op zondagen om 15.00 uur.

De cursussen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. We leggen de nadruk op lezen en schrijven, omdat uw kinderen meestal wel Arabisch kunnen spreken. 

We maken gebruik van verschillende digitale hulpmiddelen, waarmee uw kinderen veel kunnen oefenen. Er is individuele begeleiding, ook buiten de lessen en maandelijks kunnen uw kinderen een toets doen, waarmee hun niveau bepaald wordt.

Kosten: € 7,50 per les.
De eerste les is een gratis proefles.

Online cursus voor volwassenen

We  bieden een online cursus Arabische taal, bedoeld voor volwassenen die de taal op korte termijn in de praktijk willen gebruiken.

 • met een accent op conversatie en met goede aandacht voor grammatica, lezen en schrijven
 • tijdens de lessen bieden we innovatieve en interactieve spellen  en andere activiteiten
 • maandelijkse geven we tests volgens een aantrekkelijke interactieve methode
 • drie lessen per week
 • we geven interessant en zinvol huiswerk

We bieden lessen op verschillende niveaus en op verschillende dagdelen. Na aanmelding stemmen we in overleg met u af op welke dag en tijd uw kind(eren) aan de cursus kunnen deelnemen. 

Kosten: € 15,00 per les, waarvan de eerste les een gratis proefles.

Online cursus voor kinderen

We  bieden een online cursus Arabische taal, speciaal bedoeld voor kinderen met een Arabische achtergrond, die vaak wel Arabisch spreken, maar die weinig kennis hebben van lezen en schrijven:

 • voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar
 • met aandacht voor lezen en schrijven
 • tijdens de lessen bieden we innovatieve en interactieve spellen  en andere activiteiten
 • maandelijkse geven we tests volgens een aantrekkelijke interactieve methode
 • drie lessen per week
 • we geven interessant en zinvol huiswerk

We bieden lessen op verschillende niveaus en op verschillende dagdelen. Na aanmelding stemmen we in overleg met u af op welke dag en tijd uw kind(eren) aan de cursus kunnen deelnemen. 

Kosten: € 7,50 per les, waarvan de eerste les een gratis proefles.
Aanmeldingsformulier (Arabisch)