Online cursus Arabisch voor kinderen

We bieden een online cursus Arabische taal, speciaal bedoeld voor kinderen met een Arabische achtergrond, die vaak wel Arabisch spreken, maar die weinig kennis hebben van lezen en schrijven:

  • voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar
  • met aandacht voor lezen en schrijven
  • tijdens de lessen bieden we innovatieve en interactieve spellen en andere activiteiten
  • maandelijkse geven we tests volgens een aantrekkelijke interactieve methode
  • drie lessen per week
  • we geven interessant en zinvol huiswerk

We bieden lessen op verschillende niveaus en op verschillende dagdelen. Na aanmelding stemmen we in overleg met u af op welke dag en tijd uw kind(eren) aan de cursus kunnen deelnemen.

Kosten: € 7,50 per les, waarvan de eerste les een gratis proefles.
Aanmeldingsformulier (Arabisch)