Onder het kopje 'Samenleven' besteden we aandacht aan onze culturele en sociale activiteiten, aan initiatieven die vallen onder de noemer van (bewoners)participatie door en met nieuwkomers.

Verder besteden we hier aandacht aan alle overige activiteiten, die niet vallen onder onze speerpunten onderwijs, duurzaamheid ('groen') en ondernemerschap ('start-ups'). Een agenda voor onze activiteiten kun je hier vinden.

Cultuur

Dar al Yasmin organiseert regelmatig kleinschalige culturele evenementen, zoals literatuursalons, filmavonden en mini-bazaars. Een succes was ook de presentatie van verhalen- en dichtbundel met werken van vluchtelingen.

Daarnaast organiseren we graag feestelijke avonden naar aanleiding van verschillende culturele feesten (bijv. Iraans, Surinaams, Arabisch, Nederlands), waarbij ook de ontmoeting tussen verschillende culturen centraal staat.

Sociaal

Vanuit ons huiskamercafé of daarbuiten organiseren we wekelijks sociale activiteiten. Actueel zijn op dit moment: 

  • Moedercafé: op dinsdagen - iedere 14 dagen voor moeders die graag het gezelschap van andere moeders opzoeken
  • Soepcafé: iedere woensdag ben je welkom bij ons gratis soepcafé
  • Happy Ouder: iedere vrijdag organiseren we samen met Sterker Sociaal Werk een koffiemoment voor ouderen

Het Moedercafé was tijdens de coronaperiode afgelast en wordt na de zomer weer opgepakt.
Het Huiskamercafé is weer geopend van woensdag t/m vrijdag: kijk hier voor meer informatie.

Participatie

Dar al Yasmin organiseert regelmatig activiteiten die te maken hebben met bewonersparticipatie. Een voorbeeld daarvan is ons groen project (zie elders): we zetten samen de bloemetjes buiten in de interculturele wijk die onze thuisbasis is.

Op woensdag 16 maart 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze zijn bijzonder, omdat het de eerste keer is dat veel nieuwkomers mogen stemmen. Immers: rond 2016 hebben veel vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en andere landen een verblijfsstatus gekregen. Na vijf jaar zijn veel statushouders tot Nederlander genaturaliseerd, maar ook als dat niet zo is mag je na vijf jaar deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Wij gaan nieuwkomers stimuleren om zich te verdiepen in de Nederlandse samenleving, in de gemeentelijke politiek en om van hun democratisch recht gebruik te maken. Daarvoor geven we voorlichting over deze verkiezingen, we bieden inzicht in de thema's die deze verkiezingen belangrijk zijn en we zullen als nieuwkomers oproepen om te gaan stemmen.

Stadswandelingen

Dar al Yasmin verzorgt stadsrondleidingen voor (onder andere) nieuwkomers onder de noemer 'Nijmegen, a love story'. De rode draad van deze  rondleidingen is dat Nijmegen in de loop der eeuwen altijd al een stad van nieuwkomers is geweest, die de stad mede vorm hebben gegeven (denk aan Romeinen, kooplieden, kloosterlingen, studenten en gastarbeiders). Er wordt dus een specifiek perspectief op de stad gegeven en er worden specifieke plekken bezocht die het gemakkelijker maken om in Nijmegen 'in te stappen'. Het is een activiteit die integratie in de Nijmeegse samenleving wil bevorderen, waarbij het niet uitmaakt of die nieuwkomers Brabantse studenten, Indiase expats of Syrische vluchtelingen zijn.