Ondernemende projecten

Dar al Yasmin richt zich op het versterken van culturele verbindingen, op onderwijs en het ontwikkelen van talenten en op participatie in de Nederlandse samenleving.

Nieuwkomers zijn vaak geschoold en ze brengen talenten en ervaring mee. Toch is het lastig om in Nederland passend werk te vinden. Wij willen de kans bieden aan nieuwkomers (en anderen) om binnen de Nederlandse context ervaring op te doen in een professionele omgeving en om eventueel een eigen onderneming te starten. 

Om die reden kijken wij bij de organisatie van onze activiteiten steeds hoe we daarbij nieuwkomers kunnen betrekken en of het mogelijk is deze activiteiten uit te laten groeien tot een project of zelfs tot een startende onderneming. We kijken steeds naar een mogelijk verdienmodel of naar manieren om binnen een non-profit omgeving ervaring op te doen.

Wijzelf werken als non-profit organisatie, maar voor onze activiteiten op het gebied van taal, participatie en communicatie hebben we inmiddels start-ups in voorbereiding.

Binnenkort beginnen we een coöperatie waarmee we ondernemende nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.  We faciliteren dat startende ondernemers elkaar ondersteunen en we organiseren bijeenkomsten met adviseurs, over financiering en overige voorzieningen.