Ondernemerschap

We organiseren de activiteiten van onze stichting waar mogelijk binnen een bedrijfsmatige setting. Daarmee willen we kansen bieden aan nieuwkomers (en anderen) om ervaring te verwerven in een professionele omgeving en om eventueel een eigen onderneming te starten. 

Voor onze activiteiten op het gebied van taal, participatie en communicatie hebben we start-ups in voorbereiding.

Binnenkort beginnen we een coöperatie waarmee we ondernemende nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.  We faciliteren dat startende ondernemers elkaar ondersteunen en we organiseren bijeenkomsten met adviseurs, over financiering en overige voorzieningen.