De Wolfskuil

Overal in de Wolfskuil zie je ze:

  • geveltuintjes met stokrozen en hortensia's
  • gemeenteplantsoenen omrand door wilgentenen, ingericht door buurtbewoners
  • boom langs de weg waar kleurige bloemen onder groeien

Steeds meer mensen halen tegels uit hun tuin om een vlinderstruik te planten. Insectenhotels zijn in opkomst en hier en daar hangen vogel- en vleermuizenkastjes.

De Wolfskuil is al mooi en wordt steeds mooier en kleurrijker.

Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren! Verschillende organisaties hebben daarvoor de koppen bij elkaar gestoken. Want een groene Wolfskuil is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor het welbevinden van mensen. 

Doe jij met ons mee?


Bel of mail ons dan:
tel. 06 - 164 70 300
e-mail: oase@wijkfabriek.nl


Gezellig

Samen voor de wijk zorgen, biedt ook gezelligheid. Het is een sociale activiteit. Bij tuinieren hoort samen koffie drinken. Het is leuk om stekjes uit te wisselen en om elkaar tuinadviezen te geven.

Met kinderen gaan we op een natuurspeurtocht door de wijk en bouwen we insectenhotels. Later in het jaar kunnen we kerststukjes maken of vetbollen voor vogels.

Zorg voor de natuur

We willen allemaal de aarde mooier achterlaten voor onze kinderen en voor de generaties die na ons komen. Wij willen daaraan in elk geval bijdragen voor ons kleine stukje op de aarde: de Wolfskuil. 

In het najaar gaan we een serie bijeenkomsten organiseren om elkaar daarin te ontmoeten: praktische bijeenkomsten met adviezen en meer beschouwende bijeenkomsten waarin we de zorg voor de aarde vanuit verschillende culturen een plek geven, om elkaar ook op dit gebied beter te leren kennen. De Wolfskuil is immers een hele diverse wijk en we willen allemaal ons steentje bijdragen aan een mooiere leefomgeving.

 

Groen

Om verschillende redenen is duurzaamheid voor ons een belangrijk thema. Wij verbinden dit thema met nieuwkomers en benadrukken daarmee een interculturele invalshoek. 

Een nieuw leven opbouwen in een nieuw land lukt vooral goed wanneer je er geworteld raakt. Misschien niet zo als iemand die hier is opgegroeid, maar toch in enige mate. Het helpt dan wanneer je met de voeten in de klei staat, wanneer je weet op welke grond je staat en zoals wortels daarin houvast vindt. Het gaat ons vrij letterlijk om de grond waarop we staan, het leven dat daaruit ontspruit, onze planten- en dierenwereld, ons klimaat, de seizoenen etc. Die kun je pas werkelijk beleven als je ze ook kunt benoemen, wanneer de taallessen niet alleen zijn gericht op een functioneel vocabulair, maar ook op de woorden voor wat in onze leefwereld aanwezig is. Namen van de vogels en de bloemen om ons heen.

Aandacht voor onze leefwereld draagt er aan bij om er ook met liefde mee om te gaan, aandacht te besteden aan duurzaamheid. Duurzaamheid vormt daarom een essentieel onderdeel van dit programma dat we zijn gestart: het project Groen.

Ten slotte is het goed om te vermelden dat we in ons huiskamercafé Oase vegetarische en zoveel mogelijk biologische gerechten aanbieden.