Ondernemende projecten

Dar al Yasmin richt zich op het versterken van culturele verbindingen, op onderwijs en het ontwikkelen van talenten en op participatie in de Nederlandse samenleving.

Nieuwkomers zijn vaak geschoold en ze brengen talenten en ervaring mee. Toch is het lastig om in Nederland passend werk te vinden. Wij willen de kans bieden aan nieuwkomers (en anderen) om binnen de Nederlandse context ervaring op te doen in een professionele omgeving en om eventueel een eigen onderneming te starten. 

Om die reden kijken wij bij de organisatie van onze activiteiten steeds hoe we daarbij nieuwkomers kunnen betrekken en of het mogelijk is deze activiteiten uit te laten groeien tot een project of zelfs tot een startende onderneming. We kijken steeds naar een mogelijk verdienmodel of naar manieren om binnen een non-profit omgeving ervaring op te doen.

Deze activiteit hebben we met name opgepakt in ons project Connected:

 

 

 

Connected

Connected is een project waarmee we creativiteit en ondernemerschap door nieuwkomers ondersteunen. We willen een gemeenschap vormen van mensen met verschillende achtergronden die hun ideeën en dromen willen verwezenlijken.

En we willen vooral nieuwkomers ondersteunen die erover denken een eigen onderneming te beginnen of die daar al eerste stappen in hebben gezet. Het gaat wel om sociale ondernemingen ('social enterprises') die - naast een verdienmodel - ook een positieve impact op de samenleving willen hebben. Met hen vormen we graag een community, waarin we elkaar stimuleren en ondersteunen.

Meer informatie: www.connected-co.nl